prof. dr hab Marek Koter – redaktor naczelny Atlasu

dr Edward Karasiński – kierownik projektu

 

mgr Dorota Bartnik

dr Jan Maciej Czajkowski

prof. dr hab. inż. Marian Czochański

dr inż. arch. Maria Dankowska

dr Tomasz Figlus

prof. dr hab. Tadeusz Grabarczyk

prof. dr hab. Iwona Jażdżewska

dr Grzegorz Kowalski

mgr Anna Lipińska

mgr Cezary Rembowski

mgr Elżbieta Rybicka Kulawińska

prof. dr hab. Krzysztof Stefański

prof. dr hab. Jan Szymczak

prof. dr hab. Jacek Wesołowski

mgr Paweł Zawilski